Met CAPISCI heeft iedere directeur, manager en projectleider direct antwoord op de vraag of zijn eenheid financieel 'in control' is.

CAPISCI is gekoppeld aan de financiële, personele en overige applicaties in uw organisatie.

Met de module CAPISCI-Bekostiging worden in het onderwijs bijstellingen van het Ministerie OCW direct zichtbaar, en daarmee stuurbaar!

CAPISCI geeft financiële monitoring en controlling een nieuwe dimensie.

CAPISCI is een product van Datapas Information Management. U vindt ons in het Olympia gebouw aan de Kinderhuissingel tegenover het Kenaupark in Haarlem.

Capisci, het actieve business intelligence systeem


Op zoek naar een effectieve beheersing van uw bedrijfsprocessen? Zonder desinvesteringen in uw bestaande ICT systemen?

Capisci brengt het beste van Financial Intelligence en Business Intelligence, samen in een zeer gebruikersvriendelijke webapplicatie, gebaseerd op een geintegreerd datawarehouse van uw huidige ICT structuur. Alle medewerkers die project- of management verantwoordelijkheid dragen zien real-time of ze ‘in control’ of ‘out of control’ zijn.

Lees verder ...

De producten


Capisci is modulair opgebouwd; maak nu snel kennis aan de hand van concreet uitgewerkte voorbeelden:

Capisci Financieel Inzicht legt de financiële basis,
Capisci Planning & Control digitaliseert uw P&C cyclus,
Capisci Formatie Monitor berekent de Formatie kosten
Capisci Bekostiging geeft een school 100% grip op de inkomsten van OCW

Lees verder ...

De onderneming


Capisci is een product van Datapas Information Management. Datapas is een onafhankelijk advies-, ontwikkel- en trainingsbureau, dat zich richt op het beheersbaar maken van geautomatiseerde gegevensstromen in organisaties.