2 Basisprincipes

De kracht van Capisci ligt in de consequente opbouw rond de twee basisprincipes van:

a. een Datawarehouse gebaseerd op het organisatieschema
b. een digitale en transparante P&C cyclus

Het eerste basisprincipe betekent dat alle gegevens die in het datawarehouse van Capisci wordt opgeslagen – afkomstig uit de gekoppelde applicaties – voorzien zijn van metadata uit het Organisatieschema. Het datawarehouse van Capisci is geen rommelzolder, maar een strak georganiseerd magazijn van samenhangende gegevens. Een voorbeeld van zo’n organisatieschema is gegeven in nevenstaande figuur. Net als bij de Verkenner in Windows of de Finder bij OSX van Apple, betekent dit een  inzoombaar systeem van meerdere lagen: precies langs de lijnen van bestuur en verantwoording.

In Capisci krijgt iedere verantwoordelijke direct toegang tot de gegevens van zijn organisatie onderdeel en de eventuele lagen daaronder.  Zo ziet de directeur van het “Pythagoras Gymnasium” zowel het niveau van het gehele gymnasium, als de verschillende vakgroepen DU, EC, EN etc, maar niet de gegevens van De “Montessori mavo”. En de verantwoordelijke(n) van de vakgroep DU zien alleen de gegevens van hun vakgroep.

Niet alleen kan de directeur van het “Pythagoras Gymnasium” door de directe koppeling met het financiële en personele systeem, de uitputting van een bepaald budget ‘live nagaan, ook de gegevens van bijvoorbeeld de salariscomponenten van het personeel zijn direct per persoon – tot in het detail als het moet – in te zien.

Het tweede basisprincipe dat ten grondslag ligt aan het concept van Capisci is het consequent toepassen van een digitale en transparante besturingscylcus van Begroten-Realisatie-Bijstellen in het gehele systeem. De cyclus op zich is uiteraard niet onbekend en wordt breed toegepast, maar loopt meestal te ver achter de praktijk aan om gebruikt te kunnen worden voor effectieve en tijdige bijsturing.

Capisci biedt hier uitgebreide, unieke functionaliteit. Zowel het proces van begroten, het vervolgens tonen van de uitputtingsrapportage, als het proces van bijstellen wordt geheel geïntegreerd mogelijk gemaakt in Capisci. Voor iedere deelnemer op elk ingesteld organisatie niveau – en altijd ‘live’.

Als bijvoorbeeld een boekhouder een factuur registreert in Exact, wordt het financiële overzicht van de verantwoordelijke manager direct bijgewerkt. Als deze manager inlogt op Capisci kan hij deze uitputting van zijn budget direct volgen op zijn ‘live’ financieel overzicht. En kan indien nodig worden bijgestuurd: zo blijf je voortdurend, op de meest efficiënte wijze ‘in control’.

De rol van de controller verschuift daarmee van het aansturen van de productie van management rapportage, naar procesbegeleider van de gedigitaliseerde P&C cyclus.

Meer weten? Surf naar Capisci Financieel Inzicht op deze site.