Dynamische rapportage

Centraal bij de vraag of uw organisatie(-onderdeel) in control is, staat het Financieel Overzicht. Het is een dynamisch overzicht: dank zij de koppelingen met de onderliggende systemen, is de informatie altijd up to date. De rapportage heeft de vorm van de Balans en Verlies & Winst rekening die voor uw organisatie geldt. Een eerste indruk wordt gegeven met onderstaande afbeelding.

In de linkerkolom is het Organisatieschema zichtbaar: afhankelijk van de functie – Bestuurder of directeur van Pythagoras of coƶrdinator EN bijvoorbeeld – laat het Financieel Overzicht de gegevens van het deel of van het geheel zien. Precies langs de lijnen van verantwoording en control van de organisatie.

De gekleurde kolommen in dit voorbeeld hebben de volgende betekenis (en kunnen naar eigen inzicht gewijzigd worden):

Groen: exploitatie (de geregistreerde gegevens uit de boekhouding)
Geel: begroting
Wit: prognoses (meestal een bijgestelde begroting in het lopende boekjaar)
Zalm: een verschil kolom (meestal tussen de lopende prognose en de begroting)
 

Het samenstel kolommen wordt een kolomset genoemt in Capisci, en geeft weer in welke fase van de Planning & Control cyclus de organisatie zit. In bovenstaand voorbeeld is dat tijdens het 3e kwartaal. De beheerder van Capisci, vaak de controller, stelt de kolomsets samen en bewaakt het gehele digitale P&C proces.

Meer informatie hierover? Zie: het digitale P&C proces

De Financiƫle Overzichten zijn dynamisch: een geboekte factuur voor reiskosten bijvoorbeeld wordt in bovenstaand voorbeeld direct zichtbaar door een hoger bedrag op de rekening 441.000 Reis- en verblijfkosten in de kolom Exploitatie 2010. Middels het blauwe driehoekje achter het bedrag kan worden verder worden ingezoomd: tot en met de eerder genoemde factuur.

Meer informatie hierover? Zie: zoomen voor control