De VO bekostigings engine

De bekostiging van het Voortgezet Onderwijs in Nederland door het ministerie OCW kent in principe  drie onderdelen:

  • de Personele bekostiging
  • de Materiële bekostiging en
  • de Materiële bekostiging vaste voet

Op hoofdlijnen werkt de bekostigings engine bij het Voortgezet Onderwijs in Nederland als volgt.

a. De direct verantwoordelijke voor de leerlingenaantallen – meestal de schooldirecteur – schat het aantal reguliere en het aantal niet reguliere leerlingen. In onderstaand screenshot uit een demo organisatie is dit in april 2010 geschat voor de 1 oktober telling 2010. De schooldirecteur heeft op de witte vlakken zijn schatting ingevuld: 250 + 390 leerlingen.

b. Na het opslaan wordt de Personele bekostiging direct berekend en getoond:

Totaal komt de bekostiging in dit voorbeeld op ruim 4,4 miljoen. Het instellen van parameters zoals de specifieke GPL bedragen wordt niet door de schooldirecteur, maar door een financieel deskundige in de organisatie verzorgd.

c.  Voor de Materiële bekostiging dient de schooldirecteur nauwkeuriger, namelijk per onderwijselement, aan te geven wat zijn schatting voor de 1 oktobertelling van 2010 wordt (hier maar deels in onderstaand screenshot getoond):

Na het opslaan wordt direct de materiële bekostiging ad 856.568 berekend.

d. De resultaten zijn ook direct zichtbaar in het financieel overzicht voor deze school:

Bij 311002 Materieel is ook automatisch de vaste voet opgeteld; ook heeft de financiële afdeling hier de overige (specifieke) rijksbijdragen direct gevuld.