Module Capisci Planning & Control

Deze module ondersteunt de P&C cyclus van uw organisatie met een digitale P&C workflow. Deze module bouwt voort op de module Capisci Financieel Inzicht, maar nu is de dynamische management informatie voor alle budget verantwoordelijken niet alleen raadpleegbaar, maar kunnen zij ook zelf begrotingen en/of prognoses opstellen.

Zo worden alle (deel)begrotingen door de budget verantwoordelijken zelf in Capisci opgesteld, volgens de hiërarchische lijnen van het organisatieschema. Zij hebben hierbij de beschikking over alle relevante gegevens in één overzichtelijke dynamische rapportage – bijvoorbeeld: de cijfers van vorig jaar, de cijfers van de laatste management rapportage en de kaderbegroting voor het komende begrotingsjaar.

Het grote voordeel van deze aanpak is de transparantie, de gebruikersvriendelijkheid (non financials worden enthousiast)  en de maximale grip op het gehele proces van planning & control. Meer weten? Zoom in op: