Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting in Capisci biedt uitgebreide mogelijkheden om de planning & control over meerdere jaren uit te breiden en hier verschillende scenario’s op los te laten. Inkomsten op personeel en materieel gebied worden hierin meegenomen. Personele uitgaven worden doorgerekend en afschrijvingslasten worden meegenomen. Op diverse plekken kunnen extra risicopercentages worden ingegeven.

Meerjarenbegroting

Overzicht meerjarenbegroting


Voorbereiding

De meerjaren begroting wordt eerst voorbereid op centraal niveau waarna later decentraal het eigenlijke finetunen van de begroting kan plaatsvinden. In de voorbereiding worden de parameters vastgesteld die invloed hebben op de begrotingsontwikkeling. Daarnaast worden leerlingaantallen en personele formatie overgenomen. Deze gegevens kunnen uit een reeds bestaande begroting worden overgenomen of uit de werkelijke situatie. Zo kan bijvoorbeeld na het afronden van een schooljaarbegroting deze direct gebruikt worden als basis van een meerjarenbegroting.

Begrotingsvoorbereiding

Wizard begrotingsvoorbereiding


Begortingsvoorbereiding

Wizard begrotingsvoorbereiding


Doorrekening

Als de begroting is voorbereid kan deze worden doorgerekend. Dat wil zeggen dat alle grootboekrekeningen over de hele periode van de meerjarenbegroting worden doorgerekend. Bij de doorrekening kunnen percentages ingesteld worden in het rekeningschema, op verschillende niveau’s waarmee gerekend kan worden. Dat wil zeggen dat er op centraal niveau een aantal zaken kunnen worden ingesteld die decentraal eventueel nog kunnen worden bijgesteld.
Bepaalde rekeningen (of groepen rekeningen) kunnen worden uitgesloten omdat deze automatisch worden berekend op basis van formatie, inkomsten of afschrijvingen.
Rekeningen kunnen ook zo worden ingesteld dat ze de ontwikkeling van de leerlingaantallen volgen door de jaren.

Doorrekening meerjarenbegroting

Doorrekening meerjarenbegroting

Scenario’s

Met de module meerjarenbegroting kunnen er meerdere scenario’s worden doorgerekend.

  • Wat gebeurt er als ik mijn personeel laat uitstromen op 65-jarige leeftijd en laat vervangen door personeel in dezelfde schaal maar dan op een gemiddelde trede?
  • Als ik mijn personeelskosten met 2% laat stijgen, wat betekent dit?
  • Als mijn leerlingaantallen dalen, wat betekent dat?

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp kunt u met ons contact opnemen