Finance in het Onderwijs

On oktober 12th, 2015, posted in: Nieuws by Maarten Vissers

Dit jaar trad Datapas op als een van de exposanten tijdens het jaarcongres Finance in het Onderwijs. Op 6 oktober jl. vond alweer de 5e editie van Finance in het Onderwijs plaats in Congrescentrum Figi, te Zeist. Al 5 jaar lang is dit hét jaarcongres voor financiële professionals werkzaam in het onderwijs, van primair onderwijs (PO) tot voortgezet onderwijs (VO) en van beroepsonderwijs (MBO) tot hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO).

Deze 5e editie van Finance in het Onderwijs stond in het thema van: ‘ van budgetteren naar innoveren: de nieuwe rol van de financieel manager’. Inspirerende keynote sprekers, innovatieve exposanten en praktijkgerichte workshops volbrachten deze dag tot een succes.

Tijdens de pauzes van de sprekers en workshops bezochten de participanten de informatiemarkt om zich te informeren over de verschillende producten van de exposanten. Datapas gaf een uitgebreide demo van onder andere Capisci, Cockpit, Academia en Schoolloket. Tevens kregeen de participanten flyers mee met de speerpunten per product.

(meer...)

SVOK heeft gekozen voor Capisci

On oktober 12th, 2015, posted in: Nieuws by Maarten Vissers

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland heeft besloten met Capisci te gaan werken. De beslissing hiervoor is op 10 september gevallen. Het implementatietraject moest heel scherp worden ingezet, aangezien de begroting voor 2016, of eigenlijk de meerjarenbegroting 2016-2019 er voor de herfstvakantie moet liggen. De koppeling naar Account View, het financiële systeem waar SVOK mee werkt, moest apart worden ingeregeld, De koppeling naar RAET is een oude bekende. Na veel en intensief overleg over de exacte wijze van begroten is de applicatie in enkele weken operationeel opgeleverd. Ondertussen is de organisatie aan het begrotingsproces begonnen.

(meer...)

Grootonderhoud nu onderdeel van Capisci

On oktober 1st, 2015, posted in: Nieuws by Maarten Vissers

Grootonderhoud is een belangrijke post voor de meerjarenbegroting. Er kunnen behoorlijke bedragen mee gemoeid zijn en is van belang voor het bepalen van de dotatie aan het groot onderhoud. Meestal wordt het grootonderhoud bijgehouden in een ander systeem of opgeleverd via grote Excelsheets. Wij lezen deze gegevens nu ook in en kunnen daar op detailniveau inzicht in verschaffen, en dit tevens doorrekenen naar de begroting. Ten behoeve van de dotatie grootonderhoud.

(meer...)

Lucasonderwijs heeft Capisci in gebruik genomen

On september 15th, 2015, posted in: Nieuws by Maarten Vissers

Na een intensief implementatietraject heeft Lucasonderwijs Capisci in gebruik genomen. Deze onderwijsgroep met 32.000 leerlingen verdeeld over 55 primair onderwijsscholen en 26 VO scholen is gestart met de implementatie in mei en is in september van start gegaan me het begrotingsproces voor de meerjarenbegroting 2016-2023. Essentiële aspecten in deze implementatie waren onder andere de volgende zaken:

  1. De mogelijkheid van Capisci om met meerdere cao’s te kunnen werken waardoor in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de centrale organisatie met de correcte salarisberekening kan worden gewerkt.
  2. De mogelijkheid van Capisci meerdere bekostigingssystematieken toe te kunnen passen, zodat primair onderwijs, speciaal onderwijs én voortgezet onderwijs conform de juiste regels worden doorgerekend.
  3. De mogelijkheid van Capisci om de doorrekeningssystematiek van de loonkosten flexibel in te richten
  4. Het kunnen begroten op projecten
  5. Het kunnen bieden van een overzicht van het grootonderhoud en het doorrekenen van de dotatie grootonderhoud
  6. De flexibele inrichting van de organisatie, waardoor consolidatie op verschillende niveaus mogelijk is
  7. De performance van het systeem

(meer...)

Capisci biedt de mogelijkheid om op projecten te begroten

On september 1st, 2015, posted in: Nieuws by Maarten Vissers

Bij veel scholen spelen diverse subsidies die geoormerkt zijn. Voor het begrotingsproces is het van belang dat er inzicht is in welke projecten dit zijn en welke inkomsten en uitgaven hieraan verbonden zijn. In Capisci is het mogelijk deze projecten te registreren en te begroten. Op een later moment kan de uitputting van de projecten dan ook gevolgd worden.

(meer...)