Lucasonderwijs heeft Capisci in gebruik genomen

On september 15th, 2015, posted in: Nieuws by Maarten Vissers

Na een intensief implementatietraject heeft Lucasonderwijs Capisci in gebruik genomen. Deze onderwijsgroep met 32.000 leerlingen verdeeld over 55 primair onderwijsscholen en 26 VO scholen is gestart met de implementatie in mei en is in september van start gegaan me het begrotingsproces voor de meerjarenbegroting 2016-2023. Essentiële aspecten in deze implementatie waren onder andere de volgende zaken:

  1. De mogelijkheid van Capisci om met meerdere cao’s te kunnen werken waardoor in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de centrale organisatie met de correcte salarisberekening kan worden gewerkt.
  2. De mogelijkheid van Capisci meerdere bekostigingssystematieken toe te kunnen passen, zodat primair onderwijs, speciaal onderwijs én voortgezet onderwijs conform de juiste regels worden doorgerekend.
  3. De mogelijkheid van Capisci om de doorrekeningssystematiek van de loonkosten flexibel in te richten
  4. Het kunnen begroten op projecten
  5. Het kunnen bieden van een overzicht van het grootonderhoud en het doorrekenen van de dotatie grootonderhoud
  6. De flexibele inrichting van de organisatie, waardoor consolidatie op verschillende niveaus mogelijk is
  7. De performance van het systeem

Comments are closed.