Referenties

Referenties en referentie bezoeken zijn op aanvraag beschikbaar. Gebruikers van Capisci demonstreren graag hoe zij de applicatie hebben ingericht en gebruiken in de praktijk. Wij bemiddelen bij een afspraak en zijn naar keuze wel of niet aanwezig bij het referentiebezoek.